Konfigurišite Namenski Server
Izaberite Namenski server i OS sa mogućnošću zakupa dodatnih resursa i backup-a
Model servera
 (3-8 karaktera)

* Cene su prikazane bez PDV-a. PDV se obračunava rezidentima Republike Srbije.

* Ukupan iznos ne obuhvata cenu licenciranog softvera.


Prednosti

Uz namenski server dobijate:
 • Zakup hardvera
 • Korišćenje fiksne javne IP adrese
 • Priključak na 100Mbps ili 1Gbps port
 • Korišćenje internet linka sa uključenim srednjim mesečnim protokom (u zavisnosti od modela)
 • Uvid u protok ostvarenog Internet saobraćaja kroz veb-interfejs
 • Brzu intervenciju u slučaju kvara hardvera
 • Premium podršku

Setup

Setup obuhvata:
 • Instalaciju operativnog sistema i podešavanje osnovnih servisa
 • Inicijalno podešavanje firewalla, na osnovu specifikacije koju je klijent dostavio
 • Postavljanje servera u orman
 • Povezivanje na Internet

Dodatno

Dodatne usluge:
 • Backup
 • Dodatni protok
 • Privatni LAN
 • Intervencije u konfigurisanju firewall
 • Monitoring
 • Održavanje
 • Remote kontrole napajanja
 • Nabavke i instalacije odabranog softvera