Usluga održavanja Cloud servera

Zakupom SBB cloud servera uključen je standardni nivo tehničke podrške koji podrazumeva pomoć u radu i intervencije inženjera tokom radnog vremena od 08h do 17h radnim danima, i od 10h do 15h subotom, pozivanjem hosting kontakt centra sa fiksne mreže na broj 0700 600 500 ili sa mobilnih mreža na 011/3010500 (opcija 3) ili slanjem upita na email adresu: podrska@eunet.co.rs

Korisnici koji se odluče da sami održavaju server (unmanaged opcija) nakon izbora resursa cloud servera i operativnog sistema, dobijaju administratorski/root pristup serveru. U slučaju potrebe korisnici unmanaged opcije imaju mogućnost angažovanja SBB inženjera za bilo koju intervenciju po zahtevu. Ova usluga se tarifira prema utrošenom inženjer satu.

Za korisnike koji nemaju sistem administratora predlažemo zakup servera sa uključenim održavanjem (managed opcija). U okviru SBB ponude korisnici se oslobađaju ulaganja u kupovinu hardvera i licenci, brige o backupu i obuci IT osoblja za instalaciju i održavanje sistema. Možemo da pomognemo od kreiranja, preko implementacije do održavanja.

Ako se odlučite za opciju održavanja servera (managed opcija), SBB inženjeri preuzimaju brigu o serveru.

Managed cloud server

Korisnici koji izaberu opciju zakupa Managed Cloud servera, našim sistem administratorima prepuštaju sledeće aktivnosti:

 • redovno ažuriranje OS i sistemskih softvera, i primenjivanje kritičnih zakrpa
 • nadgledanje rada servera, briga o dostupnosti servisa i iskorišćenosti resursa
 • automatizovano obaveštavanje korisnika u slučaju nedostupnosti pojedinih servisa
 • briga o bezbednosti servera i bekapu
 • rad na korisničkim zahtevima vezanim za OS i sistemske servise
 • oporavak servera u slučaju neplanirane nedostupnosti
 • preporuke za proširenje resursa u slučaju potrebe
Preduslovi za korišćenje usluge:
 • verzija OS i pratećeg softvera mora da bude zvanično podržana od strane proizvođača (GA - General Availabilty), odnosno da nije prekinuta podrška za rešavanje kritičnih problema (EOL - End Of Life)
 • korisnik nema administratorski/root nivo pristupa serveru
 • zakup dovoljne količine bekap prostora
 • u slučaju potrebe, kada uključeni broj inženjer sati nije dovoljan (10h na mesečnom nivou), dodatno angažovanje inženjera se naplaćuje po satu

Managed Cloud cPanel server

Korisnici koji izaberu opciju zakupa Managed cPanel cloud servera, našim sistem administratorima prepuštaju sledeće aktivnosti:

 • Update sistema (osnovno održavanje sistemskog softvera (Linux, Apache, MySQL, PHP))
 • Update WHM-a i debug za slučaj da update nije prošao kako treba
 • Provera da li su servisi operativni i da li postoji neki pokazatelj da bi trebalo izmeniti konfiguraciju zbog lošeg rada nekog od servisa (čest pad servisa, spor odziv)
 • Preporuke za proširenje resursa na virtuelnom serveru u skladu sa potrebama korisnika
 • Konfiguracija firewalla i blokiranje brute force napada na poznate CMS-ove
 • Zaustavljanje aktivnih spam napada
 • Analiza mail logova
 • 24/7/365 monitoring osnovnih resursa, dostupnosti servisa i opterećenja servera
 • 24/7/365 reagovanje na hitne zahteve
 • Backup (za potrebe backupa potrebno je da korisnik zakupi minimalno duplo veći disk na svom cPanel cloud serveru)
U održavanje servera ne spada analiza i rešavanje problema na korisničkim prezentacijama, već samo operativni sistem i cPanel WHM.

Korisnik managed cloud servera ima na raspolaganju napredni nivo podrške koji uključuje poseban broj telefona i e mail kontakt. Pozivanjem broja +381 11 3010 501 tokom radnog vremena, poziv će imati prioritet u odnosu na pozive upućene na brojeve standardnog supporta. Van radnog vremena, korisnici imaju mogućnost da alarmiraju dežurnog inženjera koji će uzvratiti poziv ili odgovoriti na email.

Naziv usluge Cena na mesecnom nivou
Managed cloud server / Managed cPanel cloud server 12400 RSD

*Cene su prikazane bez PDV-a


Managed Cloud Mail/Relay server

Ukoliko ste korisnik naseg Cloud Mail servera, imate uključenu uslugu održavanja i nemate dodatne troškove. Pored brige o OS-u i instaliranom mail softveru, u održavanje su uključene i sledeće aktivnosti:

 • instalacija komercijalnog sertifikata
 • podešavanje DKIM potpisivanja i DMARC zapisa
 • monitoring svih mail servisa
 • praćenje broja poruka u queue-u i reagovanje prema potrebi
 • podešavanje filtera, blacklistovanje i whitelistovanje prema potrebi
 • analiza mail logova
 • troubleshooting svih vrsta problema u vezi korišćenja mail servisa (isporuka, konektovanje, itd)

Naziv usluge Cena po satu
Inženjering 3950 RSD

*Cene su prikazane bez PDV-a