Konfigurišite Cloud Server
Izabrani početni resursi > Linux Cloud 4 
CloudServer
4
4
8
8G
8192M
16G
140G
140G
150G
Izaberite šablon*   
 • centos Centos
 • debian Debian
 • fedora Fedora
 • ubuntu Ubuntu
 • virtualmin
  Cloud server with control panel
 • imap
  Cloud Mail
  server
 • phplist
  Cloud Mailing
  list
 • lamp
  Ubuntu LAMP
  server
 • cpanel
  Cloud cPanel server
 • cpanel
  Centos 7 PHP7
  LAMP server
 • cpanel
  Cloud LEMP
  server
 • lamp
  Centos 6 LAMP
  server
 • lamp
  Audio Streaming

*Ukoliko imate potrebu za Linux OS-om, aplikacijom ili specifičnom verzijom koja nije na našoj listi, kontaktirajte nas.

Dodatni parametri
Nalog za kontrol panel  

Cena
Mesečna cena: *
Popust
Primenite

* Cene su prikazane bez PDV-a. PDV se obračunava rezidentima Republike Srbije.