Windows Cloud Server
2016 ServerStandard 
Resursi
4
4
8
16G
16384
32G
100G
100G
160G
Dodatni softver
Napomena:

  • Cena Microsoft SPLA licence za SQL server se odnosi na 4Core-a.
  • Ukoliko zakupljujete SQL server na serveru sa više od 4Core-a, dodatno se tarifira Microsoft SPLA SQL licenca za svaki dodatni korak od po 2Core-a.
  • Cena Microsoft SPLA SQL server licence za svakih dodatnih 2Core-a iznosi polovinu cene za 4Core-a.


Dodatni softver i konfiguracija mreže

* Ažuriranje će produžiti vreme instalacije servera.
FTP Server (FileZilla)
Web Server (IIS)
Remote Desktop
FTP
Web
Sa svih IP adresa
Sa određene IP adrese ili opsega:
Dodatni parametri
Nalog za kontrol panel

Cena
Cena za setup:
Mesečna cena: *
Popust
Primenite

* Cene su prikazane bez PDV-a. PDV se obračunava rezidentima Republike Srbije.